Дейности

Информация

Кабинетът разполага с модерно медицинско оборудване:

–  Модерен 4D ехограф Mindray DC 8 за извършване на качествена ултразвукова диагностика;

–  Колпоскоп - апарат за детайлен оглед на повърхността на маточната шийка, влагалище и вулва. С негова помощ се извършва ранна диагностика на онкологични изменения на маточната шийка;

–  Диатермокоагулатор - диатермокоагулация на доброкачествени лезии на маточната шийка, кондиломи на вулва, влагалище и шийка и други патологични образувания с помощта на специален, нискочестотен ток;

–  Фетален монитор за запис на сърдечна дейност на плода;

–  Видеомонитор, който е свързан с ехографа, позволяващ по-добра визуализация на прегледа.

–  Последна генерация автоклав за качествена стерилизация на инструменти;

– Медицински софтуер "Астрая" за създаване и архив на медицинско досие при проследяване на бременност.