Дейности

Информация

1. Диагностициране на бременността: - закъснение на менструацията; - положителен тест за бременност / уринарен и / или кръвен /; - доказване наличието на бременност чрез ултразвуково изследване. 2. На следващ преглед,след две седмици - разположението на плодния сак /вътре- или извънматочно/; - брой на плодните сакове; - наличие на жълтъчно мехурче и ембрионална структура; - наличие на сърдечна дейност на ембриона. До 12 г.с. е най-рисковият период за цялата бременност. В този период е добре да се гледа бременността на ултразвук на през 14 дни. 3. Проследяване на бременността: 4. Женска консултация от 12-14 г.с. Извършват се всички необходими изследвания /НЗОК/ – ПКК,кр.захар,урина, Васерман, Хепатит В, СПИН,влагалищен секрет и цитонамазка.Извън изследванията по здравна каса е уместно да се изследва бременната жена за Хепатит С и Токсоплазмоза. 5. Извършване на ранен биохимичен скриринг за най-често срещаните хромозомни заболявания на плода – Даун, Патау и Едуард. Това изследване се извършва между 11-13 г.с. Изследването е неинвазивно, извършва се ултразвуково изследване на плода и се взема венозна кръв от майката. След това софтуер изчислява вероятността плода да има изброените по-горе заболявания. - неинвазивни пренатални тестове; - хорионбиопсия; - амниоцентеза; 6. До 36 г.с. веднъж месечно се изследва ПКК, кръвна захар и урина. 7. Веднъж месечно бременността да се проследява с ултразвук. След 20 г.с се извъшва ежемесечно измерване на коремната обиколка, височина на маточния фундус и кръвно налягане 8. Фетална морфология на плода се извършва между 20-22 г.с и 30-32 г.с. 9. По време на бременността се правят два гинекологични прегледа. Първият е през 18-20 г.с. - отчита се състоянието на маточната шийката и има ли риск от спонтанен аборт. Цервикалната инсуфициенция изключително рядко води до спонтанен аборт преди този срок, но когато е диагностицирана могат да се вземат мерки и да се запази бременността. Вторият преглед през 28 г.с. При него също се отчита състоянието на шийката и има ли риск от преждевременно раждане. Диагностицираните навреме измененията дават възможността да се вземат мерки и да се износи бременността до край. 10. След 36г.с., до раждането женска консултация се провежда всяка седмица. Всеки път се следят тоновете – запис на детските сърдечни тонове. Отчита се чистотата на влагалището, пространствените възможности на малкия таз, състоянието на шийката и разположението на главата. Тези параметри дават много ценни признаци, по които се преценява дали раждането може да завърши нормално и трябва ли да се очакват проблеми в хода на раждането, особено когато главата вече е в малкия таз. 11. През последния месец е препоръчително, през две седмици да се следи бременността на ултразвук. Проследява се зрялостта на плацентата, състоянието на околоплодната течност, колко пъти е завита пъпната връв около врата, ако е завита, кръвотока в пътната връв и някои артерии на плода. Това е изключително важно, за да се прецени дали плодът се чувства добре. Останат ли 10 дни до термин, на всеки трети ден се прави нон стрес тест. По него също се преценява дали плодът се чувства добре. Най-важното, което трябва да носите със себе си когато тръгвате за болницата: последните изследвания, които сте правили, посявката на влагалищния секрет от последния месец, КРЪВНА ГРУПА, лична карта, лични тоалетни принадлежности и чехли. От тук нататък започват изискванията на всеки родилен дом.

Обратно