За нас

Информация за нашия екип.

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

Специалистите в кабинета се стараят да осигуряват съвременна диагностика, лечение и консултации в областта на акушерството и гинекологията.

Д-Р НАДЕЖДА АПОСТОЛОВА

• Завършва медицина в МУ София 1998 год.

• Призната специалност „Акушерство и гинекология” 2005 год.;

• Професионалнен път:

- МБАЛ „д-р Киро Попов” АГО Карлово;

- СБАЛАГ „Селена” Пловдив

• Области на интереси

- Фетална медицина;

Следдипломни квалификации и курсове:

1. Certificate of Competence the 11-13 weeks scan 20.11.2014 год. Kypros Nicolaides, London UK; 2.Certificate of Competence the 22-24 w.s. 2015  год. Kypros Nicolaides, London UK; 3. Ултразвукова диагностика – първо ниво ВМИ Пловдив; 4. Certificate for successful competention of the education program - second visus cource in Bulgaria 2015  год. 5. Ултразвукова диагностика и доплерово изследване в акушерството и гинекологията – ВМИ София  6. Инвазивни процедури под ултразвуков контрол - амниоцентеза и хорионбиопсия 2015 год. 7. Новости в пренаталната медицина 2012 год. 8. Фетална ехокардиография Филип Дженти 2014 год.  9. Оперативна гинекология  2014 год. 10. Детско юношеска гинекология 2013 год.; 11. Колпоскопия и деструктивно лечение на прекарцинозите на маточната шийка 2006 год.; 12. Доплерово изследване в АГ 2012 год;  13. 3 / 4D ултразвуково изследване в акушерството и гинекологията 2013 год.  14. Свидетелство „Оперативна лапароскопска техника” 1-во ниво 15. Новости в перинаталната медицина 2012 год. 16. Мамографска и ултразвукова диагностика на млечната жлеза 2013 год. 17. Ултразвук в репродуктивната медицина 2013 год. 18. Миниинвазивна хирургия в гинекологията Румъния 2012 год.

Професионални умения

Проследяване на нормална и патологична бременност. Ранен биохимичен скрининг за Даун синдром /11-13+6 г.с/. Амниоцентеза. Доплерово изследване на плода. Фетална морфология 22-24 г.с. и 30-32г.с Водене на нормално и усложнено раждане; Оперативно акушерство; Консервативна гинекология; Оперативна гинекология, Минимално инвазивна хирургия; Пластика на тръби, отстраняване на кисти, миомни възли, премахване на матка.


Д-Р МАГДАЛЕН МАТЕВ

• Завършва медицина в МУ Пловдив 1999 год.

• Призната специалност „Акушерство и гинекология” 2007 год.;

• Професионалнен път:

- МБАЛ „Гълъбово” АГО гр. Гълъбово, обл.Ст.Загора;

- СБАЛАГ „Селена” Пловдив

Области на интереси

- Миниинвазивна оперативна гинекологична хирургия  /лапароскопия и хистероскопия /

- Стерилитет –  инсеминация и ин витро процедури;

Следдипломна клалификация и курсове:

03.2015 год. „Курс по лапароскопска гинекологична хирургия – напреднали“ IRCAD Strasbourg, Франция • 10.2014 год. „Курс по лапароскопска гинекологична хирургия – напреднали“ IRCAD Strasbourg, Франция • 03.2014 год. „Курс по лапароскопска гинекологична хирургия – напреднали“ IRCAD Strasbourg, Франция • 06.2013 год. „Мамографска ултразвукова диагностика на млечната жлеза“ МУ Пловдив • 04.2013 год. „Дълбока ендометриоза – оперативно лечение Анталия,Турция • 04.2013 год. „Хистероскопия“ Анталия,Турция • 12.2012 год. „Андрагогия /Обучение на обучители“ • 11.2012 год. „Инвазивни техники в репродуктивната медицина“ София • 11.2012 год. Инвазивни процедури под ултразвуков контрол в акушерството – амниоцентеза и хорионбиопсии София • 07.2012 год. ESHRE Istanbul,Turkey • 06.2012 год. Дълбока ендометриоза – поведение и лечение Букурещ,Румъния • 12.2011 год. Минимално инвазивна гинекологична хирургия Плевен • 10.2011 год.“ Лапароскопски серклаж“ Университетска болница Берн,Швейцария • 11.2011 год. „ VII обучителен курс по ултразвук в АГ“ БАУАГ София • 09.2011 год. 20-ти конгрес на европейската асоциация по гинекологична ендоскопия - Лондон • 11.2010 год. „Съвременни аспекти в минимално инвазивната гинекологична хирургия“ МУ Плевен; • 10.2010 год. Съвременни аспекти в акушерството и гинекологията Пловдив • 09.2010 год “Лапароскопски шев от А до Я“ Европейска Академия по Гинекологична хирургия Лювен,Белгия; • 07.2010 год. „Оператинва гинекология“ МУ Пловдив • 05.2010 год. „Репродуктивна медицина 2010 год.-противоречия и консенсус“ МУ Плевен; • 01.2010 год.“Диагностична лапароскопия в гинекологията“ I-во ниво МУ Плевен; • 11.2009 год.“Антенатална диагностика на вродените заболявания“ МУ София; • 04.2009 год. „Безплоден брак и асистирана репродукция“ МУ

Професионални умения:

Проследяване на нормално протичаща и услажнена бременност; Амниоцентеза; Водене на нормално и усложнено раждане; Оперативно акушерство; Консервативна гинекология; Оперативна гинекология, Минимално инвазивна хирургия - офис и оперативна хистероскопия /премахване на полипи и миомни възли/; Лапароскопия - диагностична и  оперативна / пластика на тръби, отстраняване на кисти, миомни възли, премахване на матка.; Лапароскопски серклаж. Стерилитет,вкл. инсеминации, ин витро процедури.